Terapia zajęciowa jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie mieszkańca w normalny nurt życia domu i społeczeństwa. Celem terapii zajęciowej jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności, która towarzyszy chorobie. Zajęcia dobierane są w taki sposób aby pozytywnie oddziaływały na stan psychiczny. W terapii zajęciowej stosuje się dobór różnych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, które poprzez wykonywanie usprawniają uszkodzoną czynność organizmu i pozytywnie oddziaływują na stan psychiczny.