Zajęcia kulinoterapii mają charakter teoretyczny i praktyczny. Ich celem jest poszerzanie i przypominanie wiedzy dotyczącej produktów spożywczych oraz przygotowywanie prostych posiłków. Podczas zajęć regularnie przypominane są zagadnienia takie jak: zasady zachowania się podczas uruchamiania sprzętu elektrycznego, objaśnianie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego użycia tych sprzętów, zasady pracy w grupie, zasady poprawnego zachowania się przy stole, higieniczne spożywanie posiłków, czynności jakie należy wykonać podczas przygotowania konkretnych potraw.