Zajęcia w pracowni krawieckiej dają możliwość rozwijania u naszych mieszkańców umiejętności krawiectwa ręcznego i maszynowego, usprawniają manualnie motorykę mała, uczą cierpliwości, dokładności , precyzji. Możemy na co dzień podziwiać efekty ich pracy: to kolorowa fartuchy, stroje do przestawień, piękne poduszki, różnego rodzaju ozdoby i inne. Zajęcia krawieckie sprzyjają rozbudzeniu u niepełnosprawnych podopiecznych poczucia własnej wartości, przydatności. Nad przestrzeganiem przepisów BHP nadzór sprawuje instruktor terapii zajęciowej.