O nas

 

wejscie_00

Misją naszego Domu jest tworzenie społeczeństwa gdzie miarą człowieczeństwa jest wzajemne poszanowanie godności i wolności człowieka.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. oś. Słoneczne 49 jest jednostką organizacyjną powiatu ostrowieckiego.

Jest placówką o zasięgu ponadgminnym. Dom przeznaczony jest dla 151 osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet i mężczyzn).

Dom zapewnia zamieszkanie w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych.

Dom zlokalizowany jest w centrum miasta. W najbliższym otoczeniu domu znajduje się niewielki ogród umożliwiający mieszkańcom stały kontakt z naturą. Budynek jest wielokondygnacyjny z windą, bez barier architektonicznych, wyposażony w centralne ogrzewanie i bieżącą ciepłą wodę. Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Dom dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących.

Mieszkańcy mają do dyspozycji różnorodne miejsca wspólnego przebywania:
pracownię zajęć terapeutycznych
świetlicę / galerię
bibliotekę i czytelnię
kuchenki dla potrzeb mieszkańców
stołówkę
gabinet fryzjerski
gabinety zabiegowe
fizjoterapia
kaplica
pracownia krawiecka
pracownia komputerowa