Koszt utrzymania

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w 2020 roku wynosi 3432,14 zł