Podstawy prawne funkcjonowania

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św, oś. Słoneczne 49 działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm)
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017r., poz.882)
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U.2017r., poz. 2077 z późn. zm)
  4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018r., poz. 734)
  5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2014r., w sprawie zezwolenia Staroście Powiatu Ostrowieckiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49 dla osób przewlekle psychicznie chorych.
  6. Statutu Domu nadanego Uchwałą nr XXXIII/195/2016  Rady Powiatu w Ostrowcu Św. z dnia 5 października 2016r.
  7. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., oś. Słoneczne 49 przyjęty Uchwałą Nr 106/2013 Zarządu Powiatu w Ostrowcu Św z dnia 30 lipca 2013r.