UWAGA !!!

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS- CoV-2 oraz zapewnienie należytego bezpieczeństwa sanitarnego Mieszkańcom DPS, szczególnie narażonym na poważne konsekwencje zdrowotne

wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin – do odwołania.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 266 55 53
fax. 41 263 51 81

e-mail:
sekretariat@dpsostrowiec.pl