Dom Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsostrowiec.pl 

Data publikacji strony internetowej 21.02.2014 rok.

Data ostatniej aktualizacji 22.03.2022 rok.

Strona internetowa została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C:

- HTML5
- WCAG 2.1 (minimum AA)

Strona internetowa spełnia normy zawarte w dokumentach określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność:

Strona internetowa jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych).

Wygląd:

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące i umożliwia:

 • zmianę wielkości czcionki;

 • zmianę kontrastu;

 • zastosowanie czcionki dla dyslektyków;

 • użycie elektronicznego lektora czytającego zaznaczony tekst;

 • czytanie atrybutów "alt" dla wszystkich zdjęć w zakładce "Aktualności". Jest również dostępna archiwalna wersja strony (sprzed 15.06.2021 r.) nie zawiera takiej funkcjonalności

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich podstronach oraz stronie głównej znajduje się wyszukiwarka.
Strona poprawnie wyświetla się na urządzeniach mobilnych.
Strona internetowa została zbudowana w oparciu o metodę RWD - dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 toku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, poprawienia dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla Domu Pomocy Społecznej,

 • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach ich struktura nie daje możliwości integracji w treść.

 • niektóre materiały graficzne ( zdjęcia ) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono dnia 20.07.2021 roku.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 22.03.2022 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Ewa Orłowska

 • e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • telefon: tel. 41 266 55 53 fax. 41 263 51 81

 • Dane adresowe

  Dom Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49

  27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Procedura wnioskowo- skargowa.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego, wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej na warunkach określonych w ustawie.

Takie żądania powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dom Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizuje żądanie niezwłocznie nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie danego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, oraz wskażemy termin realizacji, przy czym wskażemy termin realizacji nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

Zapewniamy również dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny. Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji, skorzystanie z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W przypadku gdy Dom pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Dom składa się z 4 kondygnacji, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada trzy wejścia z poziomu gruntu oraz jeden podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych i karetek pogotowia ratunkowego. Przeznaczony dla 151 osób przewlekle psychicznie chorych. Korytarze wewnątrz budynku są wyposażone w dodatkowe poręcze. Na poszczególne piętra prowadzą 2 klatki schodowe oraz winda, w której stosowane są komunikaty głosowe. Zejście na poniższe kondygnacje klatkami są zabezpieczone barierkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 266 55 53
fax. 41 263 51 81

e-mail:
sekretariat@dpsostrowiec.pl