,,Książka to mędrzec łagodny, który puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem”
– Kornel Makuszyński
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to święto, które każdego roku króluje w naszym Domu podczas zajęć biblioterapii. Czytanie książek jest niezwykle ważnym elementem terapii dla naszych mieszkańców. Daje ogromną satysfakcję, wycisza, buduje poczucie własnej wartości, a także pozwala przełamać codzienną monotonię życia.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 266 55 53
fax. 41 263 51 81

e-mail:
sekretariat@dpsostrowiec.pl