Jako że Powiat Ostrowiecki rozpoczął prace związane z opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+, ważnym ich elementem jest przeprowadzenie badania ankietowego, które pozwoli poznać problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego powiatu. Realizując ten istotny proces, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest pod linkiem https://frdl.org.pl/…/ankieta-dla-mieszkancow-powiatu…
Wszystkie odpowiedzi zostaną przeanalizowane, a wnioski wykorzystane w procesie wyznaczania celów i zadań na najbliższe lata pracy samorządu powiatowego. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie uzyskane informacje będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii. W żaden sposób indywidualne odpowiedzi nie będą publicznie udostępniane. Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Większość stanowią pytania zamknięte, więc całość nie powinna zająć więcej niż 10-15 minut. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące a poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Ankietę prosimy wypełniać do dnia 04.06.2021 r.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 266 55 53
fax. 41 263 51 81

e-mail:
sekretariat@dpsostrowiec.pl